top of page

Inclusie van leerlingen met een migratieachtergrond: Materiaal voor leerkrachten

eu_flag_co_funded_vect_pos_[cmyk]_right-

Erasmus + Kernactie (KA3)

Ondersteuning voor beleidshervorming

1657.jpg
44465.jpg

Het TEACHmi-project heeft tot doel leerkrachten van multiculturele klassen, schoolleiders en andere belanghebbenden doeltreffende instrumenten, lesmateriaal en richtlijnen aan te reiken om de integratie van leerlingen met een migratieachtergrond in secundaire scholen te vergemakkelijken en de leeromgeving inclusiever te maken.

De instrumenten kunnen worden gebruikt om alle leerlingen de best mogelijke onderwijsaanpak te bieden. Bovendien willen we met dit materiaal integratie en een betere kwaliteit van het onderwijs bevorderen en beter afstemmen op de noden en behoeften van leerlingen.

In deze virtuele ruimte vindt u lesmateriaal, handleidingen voor leerkrachten en instrumenten voor evaluatie en opvolging. U kunt bovendien informatie uitwisselen en relevante kwesties bespreken, met professionals uit heel Europa in een poging om kennis en goede praktijken uit te wisselen.

about

Partners

Home Partners
language-school-834138_1920.jpg

Gedurende 36 maanden is er in het Teachmi-project gewerkt aan het bevorderen van gemeenschappelijke EU-waarden van tolerantie en non-discriminatie en het versterken van sociale samenhang. Het project wil jongeren in onderwijs helpen om ruimdenkende en actieve leden van onze diverse en inclusieve samenleving te worden.

Doelgroepen

Leraren, opvoeders en professionals die werkzaam zijn in het onderwijs en of in multiculturele groepen, die in contact komen met leerlingen met een migratieachtergrond en behoefte voelen aan meer inclusief onderwijs.

Leerlingen in het secundair onderwijs met een migratieachtergrond.

Andere belanghebbenden: overheden, beroepsverenigingen of -raden voor leraren en/of opvoeders, ngo's of andere actoren die werken in en met onderwijs met multiculturele groepen, school- of ouderraden en schoolleiders.

target
51916.jpg

Doelstellingen

  • Een nieuw instrumentarium ontwikkelen voor het onderwijzen van schooltalen voor leerlingen met een migratieachtergrond, inclusief goede praktijken voor integratie

  • Een interactief instrument ontwikkelen: online e-learning & netwerkplatform voor leerkrachten / trainers / schoolleiders, om goede praktijken uit te wisselen en betere professionals te worden.

  • Handleidingen voor leerkrachten en lesmateriaal uitwerken voor nieuwkomers,  die al dan niet in aparte klassen les volgen.

  • Een gids voor opvolging en evaluatie ontwikkelen voor anderstalige nieuwkomers en leerlingen met een migratieachtergrond.

objectives

Verwachte resultaten

Ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden voor een tolerante en niet-discriminerende samenleving.

Welzijn en inclusie in de onderwijsomgeving.

Kennis en goede praktijken (over inclusief leren, sociale en burgerschapscompetenties, kritisch denken en mediageletterdheid en de integratie van leerlingen met een migratieachtergrond) op grote schaal verspreid in de leergemeenschappen.

Bewustzijn bij onderwijsleiders en opvoeders om inclusieve onderwijsbenaderingen toe te passen met zichtbare betrokkenheid van gezinnen en lokale gemeenschappen.

Doeltreffender ondersteuningsmechanismen en -diensten ontwikkelden om onderwijs- en opleidingsinstellingen te ondersteunen bij de uitvoering van inclusieve onderwijsbenaderingen.

143106-OT8JOO-342_edited.jpg
results

Contact

Bedankt voor het indienen!

Home: Contact
bottom of page