Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen.

Dit beleid legt uit wat we zullen doen met uw persoonlijke informatie. De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

1. gegevens, zoals uw e-mailadres, die u invoert bij uw sollicitatie;

2. informatie zoals uw naam, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, land van verblijf en land van herkomst, opleidingsgegevens;

3. gegevens, zoals uw academische prestaties aan onze universiteit;

4. informatie in alle berichten die u ons per e-mail stuurt;

5. alle andere persoonlijke informatie die u ons toestuurt.

Voordat u de persoonlijke informatie van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid. We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven en/of gebruiken:
1. het verstrekken van statistische informatie aan derden over onze studenten (maar die derde
partijen zullen op basis van die informatie geen individuele gebruiker kunnen identificeren);
2.  omgaan met vragen en klachten van of over u met betrekking tot uw academische prestaties aan onze universiteit;
3. ander relevant gebruik.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan een van onze werknemers, functionarissen of onderaannemers als dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de autoriteiten van de Europese Unie die verantwoordelijk zijn voor het Erasmus+-programma en aan het Griekse Nationale Agentschap - IKY, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid en voor de implementatie en evaluatie van het Erasmus+-programma aan de Universiteit van Piraeus.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan het Erasmus Student Network van de Universiteit van Piraeus als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid en voor de implementatie en evaluatie van het Erasmus+-programma aan de Universiteit van Piraeus.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:
1.  voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
2.  in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; en
4. aan elke persoon van wie we redelijkerwijs denken dat hij een rechtbank of andere bevoegde autoriteit kan verzoeken om openbaarmaking van die persoonlijke informatie wanneer, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou gelasten.

Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken. Informatie die we verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin het project plaatsvindt om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande artikel, zullen we gewoonlijk persoonsgegevens die binnen de onderstaande categorieën vallen, verwijderen op de hieronder vermelde datum/tijd:
- het persoonlijke gegevenstype wordt 5 academiejaren na voltooiing van uw mobiliteitsactiviteit onder Erasmus+ aan de Universiteit van Piraeus verwijderd

Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie, bewaren we documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:
1. voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
2. als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures; en
3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

We zullen alle persoonlijke informatie die u verstrekt opslaan op onze beveiligde (met een wachtwoord en een firewall beveiligde) servers.

U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en dat we de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet kunnen garanderen.

U kunt ons instrueren om u te voorzien van alle persoonlijke informatie die wij over u hebben; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan het volgende:
- de levering van het juiste bewijs van uw identiteit (hiervoor accepteren we meestal een fotokopie van uw paspoort gecertificeerd door een notaris plus een originele kopie van een energierekening waarop uw huidige adres staat).

We kunnen persoonlijke informatie waar u om verzoekt, achterhouden voor zover toegestaan door de wet.