Gids voor beoordeling

v12h002-elpsc21-01.png.png

Wat is de Gidsbeoordeling?

 

Het is een routekaart van de pedagogische instrumenten die zijn ontwikkeld in het kader van het TEACHmi-project, dat tot doel heeft leerkrachten van Europese middelbare scholen te ondersteunen bij het samenstellen van individuele dossiers van leerlingen met een migrantenachtergrond. Het is bedoeld om hun rol als leraar te ondersteunen bij studenten met een vluchtelingen- en ontheemde achtergrond, met name met betrekking tot hun sociale en emotionele behoeften. Het is een van de middelen die is ontwikkeld om schoolpersoneel te helpen bij het werken met leerlingen met een migrantenachtergrond.

Wat is het belangrijkste doel van de gidsbeoordeling?

Het hoofddoel van deze gids is het monitoren van de ontwikkeling en het leren van leerlingen, met name leerlingen met een migrantenachtergrond, vanaf hun aankomst op school gedurende hun hele schoolleven. bb3b-136bad5cf58d_ is het resultaat van een op kennis gebaseerde bouwstenen  in een overzicht van tools, systematisering van middelen en sleutelaspecten geïdentificeerd in diverse bronnen, wetenschappelijke expertise en empirische tests in focusgroepen en confrontatie met school praktijkbezoeken aan scholen in Griekenland en Portugal, voor een succesvolle deelname van leerlingen met een migrantenachtergrond aan een schoolcontext.

Maar vooraf moet er rekening mee worden gehouden in de systemische en relationele benadering waarin we ons bevinden, dat de beste opvang en integratie op school van nieuw aangekomen leerlingen met een migrantenachtergrond alleen mogelijk is in een goed voorbereide context. De eerste focus van de evaluatie moet dus gericht zijn op de schoolcontext, de prioriteiten van de Directie, de houding van leerkrachten en operationele technici, het niveau van hun voorbereiding en hun bewustzijn van multiculturele competenties. De schoolcultuur en -organisatie is dus de eerste evaluatielaag die in deze gids aan de orde komt (Booth & Ainscow, 2002).

Alleen in een coöperatieve en synergetische modus heeft het gepresenteerde voorstel zin (Kinsella & Senior, 2008).

De beoordeling moet ook rekening houden met de indicatoren voor inclusieve ontwikkeling op basis van de perceptie van de gecreëerde omgeving/cultuur, inclusief beleid en praktijken vanuit het perspectief van alle leerlingen. Daarom gaat de gids tegelijkertijd in op het verzamelen van informatie van leerlingen die al bekend zijn met de school (Fernández-Archilla et al., 2020).

Het volgt 3 belangrijke fasen, namelijk: