top of page

Gids voor Opvolging en Evaluatie

v12h002-elpsc21-01.png.png

Wat is de Gids voor Opvolging en Evaluatie?

 

Deze gids is een stappenplan van pedagogische instrumenten die zijn ontwikkeld in het kader van het TEACHmi Project, die leerkrachten van Europese middelbare scholen wil ondersteunen bij het samenstellen van individuele dossiers van leerlingen met een migratieachtergrond. Het is bedoeld als hulpmiddel bij hun lesgeven aan leerlingen met een gevluchte of ontheemde achtergrond, in het bijzonder met betrekking tot hun sociale en emotionele behoeften. De gids is een van de hulpmiddelen die zijn ontwikkeld om schoolteams te helpen bij het werken met deze leerlingen.

Wat is het hoofddoel van de Gids voor Opvolging en Evaluatie?

Het hoofddoel van deze gids is het volgen van de ontwikkeling en het leren van leerlingen vanaf de aankomst op school, gedurende het hele schoolleven. Deze gids is het resultaat van een verzameling van kennis die gebaseerd is op een overzicht van instrumenten, systematisering van bronnen en belangrijke aspecten die in diverse bronnen naar voren zijn gekomen, expertise van wetenschappers en empirische toetsing in focusgroepen, en confrontatie met de schoolse realiteit door bezoeken ter plaatse aan scholen in Griekenland en Portugal. We willen daarmee een succesvolle participatie van leerlingen met een migratieachtergrond in de schoolse context bevorderen.

Maar daarvoor moet in de systemische en relationele visie waarvoor we kozen, worden aangestipt dat de beste opvang en integratie op school van nieuwkomers alleen mogelijk is in een goed voorbereide, algemene context. De eerste focus van opvolging en evaluatie moet dus gericht zijn op de schoolcontext, de prioriteiten van de directie, de houding van leraren en ondersteuners, en hun professionele voorbereiding en bewustzijn op vlak van multiculturele competenties. De schoolcultuur en -organisatie is dus de eerste laag van de evaluatie die in deze gids moet worden in acht genomen (Booth & Ainscow, 2002).

Alleen in een coöperatieve en synergetische manier van kijken heeft het gepresenteerde voorstel zin (Kinsella & Senior, 2008). Daarnaast moet bij de opvolging en evaluatie rekening gehouden worden met de indicatoren voor inclusieve ontwikkeling, inclusief beleid en inclusieve praktijken vanuit het perspectief van alle leerlingen. Daarom kan de gids ook gebruikt worden voor het verzamelen van informatie van leerlingen die geen nieuwkomers zijn (Fernández-Archilla et al., 2020).

De gids is opgebouwd op basis van 3 belangrijke fasen:

Voorafgaande opvolging en evaluatie
Opvolging en evaluatie in de klas
Opvolging en evaluatie op het einde van de Okan
bottom of page