top of page
Voorafgaande opvolging en evaluatie
(Fase 1)

Inleiding

 

De voorafgaande opvolging en evaluatie concentreert zich op het kennen van de verwachtingen van kinderen en jonge migranten met betrekking tot hun schoolervaring, evenals hun behoeften, moeilijkheden, gevoelens en emoties die aan dit proces voorafgaan. De kennis van deze aspecten is essentieel om de uitgangssituatie van deze leerlingen te begrijpen en op basis daarvan een gerichte en individuele interventie te plannen.

Instrumenten

Persoonlijke gegevens
Individuele context en gezinscontext
Noden in de schoolcontext
Observatielijst dagdagelijks gedrag
Doelenplanner - Levenspad
Voorafgaandelijke ethische overwegingen
Observatielijst psychomotoriek
bottom of page