top of page

Activiteit 2 Thema 3

Titel

Ben jij je bewust van je culturele filters?

Duur

60min:

  • Stap 1: 10 minuten

  • Stap 2: 30 minuten

  • Stap 3: 20 minuten

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

  • Culturele filters herkennen die hun perceptie en interpretatie beïnvloeden.

  • Meer begrip tonen voor anderen.

  • Andere perspectieven erkennen.

Methodologie

Intercultureel leren, kritisch denken, zelfreflectie

Benodigde middelen

Bijlage I. Checklist identiteit

Bijlagen

Bijlage I. Checklist identiteit

Beschrijving

Stap 1. Culturele bril 

Onze ervaringen uit het verleden kunnen onze percepties en meningen over de wereld bepalen. We hebben meestal de neiging te oordelen en te generaliseren, alsof we voortdurend een "culturele bril" dragen waardoor we de wereld zien.

Maar omdat onze persoonlijke ervaringen verschillen, is de "culturele bril" van mensen niet dezelfde. Om de culturele bril van anderen te begrijpen, hun standpunten en hun perceptie van de wereld te respecteren, moet je je eerst bewust zijn van jezelf, je identiteit en je culturele achtergrond.

 

Denk na over hoe je persoonlijke ervaringen jouw perceptie van de wereld kunnen beïnvloeden.

 

Stap 2. Checklist identiteit

Kijk eens naar bijlage I. Checklist Identiteit (geïnspireerd door DICE Identity Wheel) en neem de tijd om deze in te vullen. Naar welke van deze categorieën verwijs je doorgaans wanneer je jezelf beschrijft?

Aangezien het je leerlingen misschien aan passende taalvaardigheden ontbreekt, kan je hen te ondersteunen door het belang uit te leggen die elke categorie kan hebben voor de identiteit van elke persoon en voeg bij elk ervan enkele voorbeelden toe.

 

Stap 3. Reflectie

Denk aan de hand van de ‘checklist Identiteit’ na over de volgende vragen:

  • Welke elementen van jouw identiteit en ervaring vormen je "culturele bril"?

  • Welke identiteitsrollen beschouw je over het algemeen als vanzelfsprekend en denk je niet vaak aan?

  • Heb je het gevoel dat je meer moet werken aan specifieke identiteitsrollen om je bewustzijn daarvan te versterken?

  • Zou je een ander aspect willen toevoegen aan de "Identity Checklist" om jezelf beter te beschrijven?

 

Bespreek deze punten samen als groep.

Belangrijk: Wees voorzichtig als sommige leerlingen zich ongemakkelijk voelen bij deze activiteit, omdat het gaat over elementen uit hun persoonlijke levenssfeer.

Relevante onderwerpen voor discussie

Denk aan kritieke incidenten die je hebt meegemaakt, namelijk momenten waarop je je ongemakkelijk voelde of waarop je niet begreep wat er gebeurde op het moment dat je geconfronteerd werd met andere culturele gewoonten.

Oorspronkelijke bron

Inspired by DICE - Diversity Inclusion Citizenship Empowerment is een Erasmus+ project, bedoeld om professionals die nieuwkomers benaderen een reeks methoden en praktijken aan te reiken om culturele diversiteit te begrijpen en te bevorderen.

De activiteit is ontleend aan de DICE Training Manual:

https://cesie.org/media/DICE_Training-Manual_EN.pdf

 

De activiteit is oorspronkelijk afkomstig van het Papyrus-project met als partners The Manchester Metropolitan University, TUAS - Turku University of Applied Sciences Ltd., Kopin - Koperazzjoni Internazzjonali, WEBIN - Western Balkans Institute en CESIE. Het is beschikbaar op: 

https://papyrus-project.org/selfexploratory-activity/

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page