top of page

Activiteit 5 Thema 1

Titel

Een ruimte van/voor iedereen

Duur

Ten minste vier lessen binnen het mentorprogramma:

Les 1: Uitleg en selectie van een onderwerp door elk leerlingenpaar

Les 2: Verzamelen van noodzakelijke informatie / objecten

Les 3: Ontwikkeling van het project

Les 4: Presentatie

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • Sterkere cognitieve en linguïstische vaardigheden toepassen door:

  • Nieuwe woorden en informatie te leren.

  • Kritisch denken en creativiteit te ontwikkelen.

  • Communicatie- en gespreksvaardigheden te verbeteren.

 

 • Hogere affectieve, relationele en sociale vaardigheden tonen door:

  • Deel te nemen aan een gezamenlijke ervaring.

  • Nieuwe mogelijkheden voor socialisering te ontdekken.

Methodologie

Intercultureel leren

Benodigde middelen

De benodigde middelen variëren naargelang het onderwerp en het project dat elk leerlingenpaar kiest.

Internet kan nodig zijn voor verder onderzoek over een onderwerp.

Andere materialen kunnen door elke leerling worden verzameld.

Beschrijving

Elk leerlingenpaar werkt aan de presentatie van de gebruiken en gewoonten van de cultuur van de leerling met een migratieachtergrond. Ze doen een aantal onderzoeksactiviteiten en presenteren de resultaten in verschillende vormen, bv. video, PPT-presentatie, poster, boek. 

 

Op de laatste dag wordt een museum van culturen aan de klas getoond!

Elk duo presenteert zijn intercultureel project, met teksten in zowel de thuistaal als in de onderwijstaal.

Les 1

De leerkracht legt de activiteit en de leerdoelen uit en nodigt de leerlingen uit een onderwerp te kiezen. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Liederen / dansen / folklore / traditionele verhalen

 • Gastronomie

 • Vieringen

 • Religie

 • Douane

 • Kleding

 • Ambachten

 • Symbolen: vlag, volkslied...

 • Foto's

 • Muziekinstrumenten

Les 2:

Verzamelen van noodzakelijke informatie / voorwerpen

De leerlingen doen onderzoek op het internet of ze betrekken hun familie (ook door voorwerpen te verzamelen). Ze bepalen wat ze zullen gebruiken en welk materiaal ze nodig hebben om hun presentatie te ontwikkelen.

Les 3:

Uitwerking van het project

De leerlingen werken hun culturele project uit: ze kunnen een video, een power point presentatie, een poster, een verzameling foto's of een boek (met recepten) maken.

Voor elke opgenomen afbeelding voegen ze een woord of zin toe die de afbeelding beschrijft in de thuistaal, met ondertiteling in de onderwijstaal.

Les 4:

Presentatie

Elk leerlingenpaar presenteert zijn resultaten voor de klas.

 

Opmerking voor leerkrachten: leerlingen met een migratieachtergrond kunnen het ongemakkelijk vinden om voor een groep mensen te presenteren. Wees hiermee voorzichtig en vraag eventueel aan de mentor van het duo om het project te presenteren.

Na afloop van de activiteit kan je de resultaten van elk project op de muur van de klas hangen, om bij te dragen tot een interculturele klasinrichting.

Je kan de presentaties gemakkelijker maken door gebruik te maken van de reeds genoemde vertel- en theateroefeningen.

Relevante onderwerpen voor discussie

 • Voor autochtone studenten: was je op de hoogte van deze culturele uitingen?

 • Heb je enkele elementen van overeenkomst gevonden tussen de twee culturen?

 • Was het moeilijk om de nodige middelen/informatie te vinden?

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page