top of page

Activiteit 6 Thema 1

Titel

Het is mijn beurt!

Duur

Kan variëren afhankelijk van de gekozen activiteit

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

  • Actief deelnemen aan een meertalige en interculturele leeromgeving.

  • Meer ontdekken over andere culturen, door verhoogde nieuwsgierigheid.

  • De nieuwsgierigheid van autochtone leerlingen naar andere culturen stimuleren.

Methodologie

Rollenspel, intercultureel leren

Beschrijving

Zoals uit dit hele onderwerp blijkt, is de mentormethode bedoeld om het leerproces en de geleidelijke sociale integratie van leerlingen met een migratieachtergrond te ondersteunen. Een dergelijk proces vereist echter een bepaald niveau van zelfvertrouwen, motivatie en vertrouwen in de anderen.

 

Deze rollenspelactiviteit bestaat uit het wisselen van rollen tussen mentoren en mentee ‘s. De leerling met een migratieachtergrond wordt de mentor en begeleidt de autochtone leerling bij het ontdekken van zijn/haar eigen cultuur en taal.

 

Als gevolg daarvan zullen autochtone studenten hun interculturele competenties versterken, nieuwe taalvaardigheden verwerven en hun eigen inlevingsvermogen vergroten. Ondertussen zullen studenten met een migratieachtergrond hun gevoel van eigenwaarde, zeggenschap en integratie in het gastland versterken.  

Relevante onderwerpen voor discussie

  • Hoe voelde het om de rol van de ander over te nemen?

  • Heb je enkele elementen die gemeenschappelijk zijn met jouw cultuur?

  • Wil je meer weten over de culturele achtergrond van je leeftijdsgenoot?

  • Hoe kan je deze momenten vaker organiseren?

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page