top of page

Activiteit 3 Thema 3

Titel

Beginselen van verbindende communicatie

Duur

90-120 minuten

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • Persoonlijke gevoelens en behoeften herkennen wanneer ze communiceren in situaties van kritische culturele verschillen.

 • De behoeften en gevoelens van de ander identificeren.

 • Bepalen waarom een conflict of misverstand is ontstaan in een interculturele situatie.

 • Relevante methoden toepassen om in een interculturele context te communiceren.

Methodologie

Interculturele communicatie, actief luisteren

Benodigde middelen

 • Flipchart

 • Stiften

Bijlagen

Bijlage I. Instructies voor leraren

Bijlage II. Vier beginselen van verbindende communicatie

Bijlage III. Lijst van gevoelens en behoeften

Beschrijving

Stap 1.

 • Lees voor het begin van de activiteit aandachtig bijlage I. Instructies voor leerkrachten.

 • Leg de vier beginselen van verbindende communicatie uit (bijlage II.).

 • Verdeel de deelnemers in duo ‘s.

 • Elke deelnemer denkt na over een recente conflictsituatie die de deelnemer heeft meegemaakt en noteert de belangrijkste punten ervan.

 • Als de gekozen situatie al is opgelost, vraag je leerlingen dan na te denken over de conflictsituatie alsof die nog steeds bestaat.

 • Bijlage III. Geef een lijst van gevoelens en behoeften die de deelnemers kan helpen hun eigen emoties en die van de ander te benoemen.

 

Stap 2.

De activiteit verloopt in 3 rondes. Het is belangrijk dat de luisteraar in elke ronde niet onderbreekt en geen commentaar geeft. Bovendien moet de luisteraar proberen de gevoelens en behoeften van zijn gesprekspartner aan te voelen.

 

 • Ronde 1- je verhaal delen

In de eerste ronde beschrijft elk duo de conflictsituatie: b.v. betrokken personen, redenen achter het conflict. De ene persoon praat, de andere luistert.

Na 3 minuten veranderen ze van rol.

Ze bespreken hoe de activiteit was, of ze erin geslaagd zijn om de situatie, zonder vooroordelen en zonder labels, te beschrijven en of ze het moeilijk vonden om hun verhaal te delen.

 

 • Ronde 2– je gevoelens/behoeften delen

In de tweede ronde wisselen de leerlingen van partner: ze kunnen beslissen of ze hetzelfde verhaal vertellen of een ander verhaal. Eén persoon praat 3 minuten en daarna wisselen ze van rol.

Het duo moet nu hun gevoelens en behoeften op het moment van het conflict beschrijven.

Zij denken daarna na over hoe het was om over hun gevoelens en behoeften te praten en of zij erin slaagden deze te beschrijven zonder de ander de schuld te geven.

 

 • Ronde 3– de gevoelens/behoeften van de ander analyseren

In de derde ronde wisselen de tweetallen opnieuw. De leerlingen proberen na te denken over de gevoelens en behoeften van de andere persoon in het conflict. Opnieuw kunnen ze kiezen om door te gaan met de analyse van dezelfde situatie of een andere situatie te nemen. Elke partner spreekt drie minuten en wisselt dan van rol.

Ten slotte bespreken zij hoe de activiteit was, of zij in staat waren de gevoelens en behoeften van de ander te begrijpen en wat hun gevoelens waren na de oefening.

Relevante onderwerpen voor discussie

Na de oefening kan je met je leerlingen verder praten over:

 • Wat ze hebben ervaren tijdens de activiteit?

 • Hun behoeften en gevoelens

 • Empathie

 • De gevoelens van de ander: vergeet niet dat je ze alleen kunt raden!

 • De betekenis van verbindende en verbrekende communicatie (meer uitleg over de twee begrippen in bijlage II).

Oorspronkelijke bron

De activiteit is ontleend aan het Welcomm-opleidingshandboek:

https://welcomm-europe.eu/media/welcomm-intercultural-awareness-training-course-en.pdf

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page