top of page

Activiteit 4 Thema 3

Titel

Mezelf voelen, de ander begrijpen

Duur

Kan variëren, afhankelijk van de stappen en taken die je kiest. Wij stellen voor dat je er minstens een uur aan besteedt (door een of meer stappen te selecteren), maar dat je er goed op let dat de leerlingen de juiste instructies krijgen en de gelegenheid tot discussie en reflectie. 

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • Verschillende emoties, gevoelens en hun gedragsuitingen herkennen en benoemen.

 • Gevoelige kwesties tijdig signaleren om mogelijk onbegrip te voorkomen.

 • Bepalen waarom een conflict of misverstand is ontstaan in een interculturele situatie.

 • Effectieve vaardigheden toepassen om met meer gevoeligheid met andere mensen te communiceren.

Methodologie

Interculturele communicatie, actief luisteren

Benodigde middelen

 • Vellen papier

 • Pennen

 • Flipover

Bijlagen

Bijlage I. Oefeningen

Bijlage II. Een lijst van betekenissen van lichaamstaal

Bijlage III. Visuele voorbeelden van gevoelens en emoties

Bijlage IV. Tabel "mijn gevoelens"

Beschrijving

De eerste twee fasen van de analyse van kritieke incidenten impliceren een groter zelfbewustzijn en een beter begrip van anderen, en vereisen dus een zekere mate van empathie. Emoties en gevoelens spelen een centrale rol in de communicatie en een gebrekkige kennis ervan kan een reden zijn voor onbegrip en conflicten. In dagelijkse intermenselijke contacten is er een constante en voortdurende stroom van informatie over de emotionele toestand van personen.

 

Onthoud dat:

 • Emoties zijn onze ware menselijke natuur; ze maken deel uit van ons.

 • Het is belangrijk om over je gevoelens te praten met je gesprekspartner.

 • Het is goed om je emoties te ervaren zonder anderen te kwetsen.

 • Er zijn geen verboden emoties. Leerlingen moeten hun emoties volledig en echt uiten - huilen, boos zijn, zich verheugen, … en leren hoe ze moeten reageren.

De oefeningen in bijlage 1. zijn bedoeld om de leerlingen te begeleiden bij het ontdekken van hun eigen en andermans gevoelens en hoe die verschillende gedragsuitingen kunnen aannemen. De stappen zijn niet verplicht en je kunt er ook voor kiezen om enkele opdrachten te selecteren.

Relevante onderwerpen voor discussie

 • Neem je de tijd om na te denken over jouw gevoelens en hoe je die toont?

 • Ben je in staat je emoties te herkennen?

 • Heb je genoeg competenties om de gevoelens van de ander te onderscheiden?

 • Welke kwaliteiten zou je verder moeten ontwikkelen om je interpersoonlijke relaties te verbeteren?

 • Hoe reageer je als je verkeerd begrepen wordt door anderen?

Oorspronkelijke bron

Pedagogische Hogeschool, Pleven:https://www.uni-vt.bg/eng/

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page