top of page

Activiteit 5 Thema 3

Titel

Repa en Ambler

Duur

30 minuten

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • Het effect van culturele verschillen op interculturele communicatie analyseren

 • De door stereotypen en vooroordelen veroorzaakte hindernissen bij ontmoetingen tussen mensen met verschillende culturele of sociale achtergronden herkennen

Methodologie

Rollenspel; intercultureel leren 

Benodigde middelen

Bijlage I. Kaarten met cultuuruitingen van Repa en Ambler - geef elke deelnemer een kaart.

Bijlagen

Bijlage I. Repa- en Ambler-culturen: gewoontes en regels

Beschrijving

 • Leg uit dat dit een unieke kans is om een andere cultuur te ervaren.

 • Verdeel de deelnemers in twee willekeurige groepen: zij worden leden van de Repa-cultuur en van de Ambler-cultuur.

 • Geef de deelnemers onderstaande kaarten (bijlage I).

 • Nadat de 2 groepen de kaarten zorgvuldig hebben gelezen, leg je uit:

''Je bent nu in een derde land. Noch Repa-, noch Ambler-land. Jullie zijn hier gekomen als toeristen en jullie hebben een gemeenschappelijk feest in de lobby van het hotel. Het is tijd om elkaar te leren kennen terwijl jullie allemaal de kenmerken van jullie cultuur behouden''.

 • Geef de deelnemers 5-7 minuten de tijd voor de opdracht start, zodat ze in hun groep het gedrag kunnen oefenen. Vraag dan de twee groepen tegenover elkaar te gaan zitten.

 • Stel nu vragen over de 2 culturen en nodig hen uit de andere te beschrijven.

 • Er volgt een tweede ronde. Nu moeten de deelnemers toepassen wat zij uit de eerste ronde hebben geleerd.

 • Tijdens deze tweede ronde nodig je de leerlingen uit zich te concentreren op hun gevoelens.

 

Tips voor begeleiders: 

 • Koester nieuwsgierigheid en verrassing: voeg vóór de eerste interactieronde geen details over de activiteit toe. Zo worden de deelnemers zich bewust van hun stereotype denkwijze.

 • Creëer een speelse sfeer: dit zal de aarzeling van de deelnemers om de deel te nemen verminderen.

 • Gedraag je als een acteur: Je bent mee onderdeel van deze ontmoeting in de lobby van het hotel! Dit zal de leerlingen stimuleren om hun rol op een actievere manier op te nemen.

Relevante onderwerpen voor discussie

 • Hoe voelde je je tijdens de opdrachten ...?

 • Hoe zou je de houding van de andere groep omschrijven?

 • Wat heb je gedacht of veronderstelt over de andere groep?

 • Voel je je beledigd door wat de andere groep over jou vertelde?

 • Is er iets dat je aan de andere groep zou willen uitleggen om hen jouw reacties beter te laten begrijpen?

Oorspronkelijke bron

DICE Training Manual: https://cesie.org/en/resources/dice-training-manual/

Oorspronkelijk afkomstig van: Ohio Commission on Dispute Resolution and Conflict Management, Ohio Department of Education, 2002.

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page