top of page

Activiteit 2 Thema 2

Titel

Co-creëren van verhalen

Duur

30 minuten of meer, afhankelijk van het aantal deelnemers

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • Vertrouwen winnen in de groep, elkaar leren kennen.

 • De noodzakelijke elementen van een verhaal en de basisstructuur ervan herkennen.

 • Verhalen vertellen met hun leeftijdsgenoten.

Methodologie

Verhalen vertellen, actief luisteren

Beschrijving

Met deze activiteit kan je de leerlingen laten kennis maken met het vertellen van verhalen en hen laten samenwerken bij het maken van een verhaal.

De activiteit kan worden uitgevoerd door de hele groep, door in een kring te gaan zitten of door de groep te verdelen in kleinere groepen van 4 personen, of in paren.

De leerkracht treedt op als facilitator en stelt vragen aan de deelnemers, te beginnen met "Er was eens...". Daarna stelt de leerkracht de volgende vragen en één deelnemer antwoordt telkens:

 

 1. Over wie gaat het verhaal?

 2. Waar woonde die persoon en bij wie?

 3. "Elke dag..." wat gebeurde er?

 4. "Maar op een dag..." wat is er gebeurd?

 5. "Dus vandaag..." wat zijn de gevolgen vandaag?

 6. Wat zijn de geleerde lessen?


Ten slotte wordt het verhaal aan de hele groep verteld. Per vraag kan de leerkracht ervoor kiezen om meer details te vragen.


Hints voor leraren:

Bij gemengde taalvaardigheidsniveaus kun je werken met 'fluisteraars' die iemand ideeën in het oor kunnen fluisteren als inspiratie. Als iemand die minder talig is aan de beurt is, kun je als leerkracht de leiding nemen en hem gesloten vragen met twee mogelijkheden over het onderwerp laten beantwoorden.

Het helpt enorm om het verhaal voor iedereen te tekenen!

Relevante onderwerpen voor discussie

 • Wat zijn de noodzakelijke elementen om in een verhaal op te nemen?

 • Hoe heeft de toon van de stem/gebaren de impact van het verhaal beïnvloed?

 • Welke aspecten waren moeilijker voor jou en wat zou je willen verbeteren?

Oorspronkelijke bron

Deze activiteit is ontleend aan LISTEN. Leren van interculturele verhalen. De LISTEN-handleiding. "Verhalen creëren" (p. 36):https://listen.bupnet.eu/

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page