top of page

Activiteit 3 Thema 2

Titel

Als ik jou was... als jij mij was.

Duur

1h

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • Andere gezichtspunten begrijpen.

 • De verschillende achtergronden van mensen herkennen.

 • Kritisch denken ontwikkelen door na te denken over het verschijnsel migratie.

Methodologie

Verhalen vertellen, kritisch denken, actief luisteren

Benodigde middelen

Ik ben een migrant:https://www.iamamigrant.org/

Beschrijving

Deze activiteit helpt de deelnemers om aan de slag te gaan met het vertellen van verhalen, en vertrouwen te krijgen in het delen van hun persoonlijke ervaringen door middel van een rollenspel. Nadenken over hindernissen en het delen van verhalen kan deze hindernissen zichtbaar maken en helpen om ze aan te pakken.


Stap 1.

Leerlingen kunnen in groepjes spelen, waarbij een (of meer) van hen zich voordoet als een van de mensen in de databank (https://www.iamamigrant.org/) en ze zich de moeilijkheden moeten voorstellen waarmee mensen met een migratieachtergrond te maken krijgen wanneer ze in een nieuw land aankomen. Laat de leerlingen nadenken over de moeilijkheden in verband met migratie. 


Stap 2.

 • Vraag uw leerlingen een element uit het verhaal van de migrant te kiezen dat een obstakel in hun leven vormde/vormt.

 • In een kring: elke deelnemer legt uit waarom die dit element heeft gekozen en hoe dit het leven beïnvloedt.

 

Stap 3.

Nu vertelt elke deelnemer een verhaal in verband met het gekozen onderwerp, te beginnen met:

"Er was eens een..."

Volg de structuur van activiteit 2: Co-creëren van verhalen.


Hints voor leraren:

 • Als sommige deelnemers taalproblemen hebben of het moeilijk vinden om voor de hele groep te presenteren, kunnen ze in paren werken.

 • Leerlingen kunnen hun verhaal beginnen vanuit episodes uit het echte leven en de rest verzinnen, waardoor een veiliger sfeer ontstaat om te vertellen en de creativiteit wordt gestimuleerd door nieuwe elementen te creëren.

Relevante onderwerpen voor discussie

 • Wat zijn volgens jou de obstakels/problemen waarmee buitenlandse leerlingen op school te maken krijgen?

 • Hoe kunnen klasgenoten en leraren nieuwe leerlingen helpen?

 • Is het leren van een nieuwe taal gemakkelijk?

 • Is studeren/werken in een nieuwe taal ingewikkeld?

 • Hoe zou je het vinden om de taal niet te kennen?

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page