top of page

Activiteit 5 Thema 2

Titel

Hoe word je een digitale verhalenverteller?

Duur

2u - maar het kan over een langere periode worden uitgevoerd.

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

  • Culturele diversiteit erkennen en waarderen.

  • Kritisch denken toepassen om vooroordelen en stereotypen te overwinnen.

  • De redenen voor migratiestromen bespreken en verschillen in levenservaring begrijpen.

  • Betere taalvaardigheden gebruiken.

Methodologie

Digitale verhalen vertellen

Vereiste middelen

Internettoegang

Computer

Beschrijving

Deze activiteit kan bijdragen tot het versterken van de talige en digitale vaardigheden van de leerlingen. Het kan hen helpen elkaar, hun strijd, verschillen en overeenkomsten te begrijpen, en leerlingen met een migratieachtergrond meer te betrekken bij hun klasgenoten.

Belangrijke opmerking: om te voorkomen dat de digitale kloof tussen leerlingen groter wordt, moeten leerkrachten ervoor zorgen dat alle leerlingen toegang hebben tot de digitale middelen die voor deze activiteit nodig zijn (bv.: internetverbinding; digitale apparaten). Geef vóór de activiteit duidelijke instructies en nodig de deelnemers uit om verduidelijkingen te vragen.

Stap 1.- 30 min

  • Verdeel de klas in tweetallen.

  • Elk duo denkt na over een verzonnen personage dat zijn land moest verlaten en naar het buitenland moest verhuizen. 

  • Laat de leerlingen proberen zich met dit personage te identificeren. 

 

Stap 2.- 30 min

 

Stap 3.- 60 min

  • Geef je leerlingen nu de tijd om hun verhaal voor te bereiden op StoryMaps/Blogger en te tonen aan de rest van de klas.

Relevante onderwerpen voor discussie

Leerlingen kunnen meer leren over de worsteling van een verhuizing of vlucht naar het buitenland; hoe voelen ze zich in het nieuwe land? Is het moeilijk om de taal te leren? Hebben ze vrienden op school? Is het huiswerk gemakkelijk ondanks de taalbarrières?

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page