top of page

Activiteit 6 Thema 2

Titel

Dixit

Duur

Ongeveer 1u

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • Logische vaardigheden toepassen.

 • Samenwerking tussen studenten tonen.

 • Gebruik maken van verbeelding en creativiteit.

Methodologie

Kritisch denken, verhalen vertellen via beelden

Vereiste middelen

Dixit kaartspel

Beschrijving

Dixit is een bekend kaartspel, dat op een grappige manier kan helpen bij het oefenen van vertelvaardigheden.

Stap 1.

 • Elke speler krijgt 6 kaarten (die de andere spelers niet mogen zien).

 • Elke beurt is een speler de verteller; de spelers moeten een kaart kiezen uit de 6 die ze hebben gekregen en een zin verzinnen die luidop wordt gezegd (er zijn geen grenzen aan wat de zin kan zijn, de leerlingen mogen hun fantasie gebruiken).

 • De eerste leerling die een zin heeft gevonden, meldt dat die de verteller is voor de eerste beurt. Daarna wordt er in wijzerzin verder gespeeld.

 

Stap 2.

 • De andere spelers kiezen uit de 6 afbeeldingen de afbeelding die het best past bij de door de verteller verzonnen zin.

 • Vervolgens geeft elke speler de gekozen kaart aan de verteller, die alle kaarten samen schudt (zijn kaarten en die van de andere spelers).

 

Stap 3.

 • Deze kaarten worden dan open op tafel gelegd, en het doel van de spelers is om de kaart te vinden die van de verteller is.

 • Elke speler moet in het geheim stemmen (en de verteller stemt niet).

 • Spelers kunnen niet op hun eigen kaart stemmen.

 

Stap 4.

 • Het doel is een associatie te maken die gemakkelijk genoeg is om door andere spelers begrepen te worden, maar niet te gemakkelijk om door iedereen geraden te worden.

 • Elke speler krijgt een score op basis van de volgende criteria:

  • Als alle spelers de kaart hebben ontdekt, krijgt de verteller 0 punten, en de andere spelers allemaal 2 punten.

  • Als geen enkele speler de echte kaart van de verteller vindt, dan krijgt de verteller weer 0 punten, maar de andere spelers krijgen 2 punten +1 punt per stem voor hun eigen kaart.

  • Als ten minste één, maar niet alle spelers op de echte kaart van de verteller heeft gestemd, krijgt de verteller 3 punten, en de spelers die de kaart hebben gevonden ook 3 punten en 1 extra punt voor elke stem op hun eigen kaart, terwijl de overige spelers 0 punten krijgen als er op hun kaart is gestemd.

 

De eerste speler die het einde van het scorebord bereikt door in totaal 30 punten te scoren, wint het spel.

Relevante onderwerpen voor discussie

Dit spel kan de leerlingen helpen een gevoel van onderlinge eenheid te creëren.

Oorspronkelijke bron

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page