top of page

Activiteit 2 Thema 4

Titel

Maken en vertellen

Duur

1-2 h

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • Discriminerende posities opsporen en bestrijden.

 • Een respectvolle dialoog gebruiken om geschillen op een vreedzame manier op te lossen.

 • Andere standpunten bespreken en begrijpen om een consensus te bereiken en constructief samen te werken.

 • Nadenken over persoonlijke attitudes, verantwoordelijkheid nemen en een kritischer houding aannemen ten aanzien van persoonlijke gedrag.

Methodologie

Storytelling

Benodigde middelen

 • Een lokaal met voldoende ruimte om de klas in groepen te verdelen.

 • Papier en pennen om eventueel aantekeningen te maken bij het verhaal.

Bijlagen

Bijlage I. Beelden van discriminatie

Beschrijving

Het leven zit vol verhalen: waarom deel je het jouwe niet?

In multiculturele omgevingen kunnen zich voorvallen van discriminatie voordoen. Leren hoe je die kunt herkennen, kan helpen soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen en de gevoelens van anderen te respecteren. Het delen van persoonlijke ervaringen met anderen kan ook bijdragen tot meer empathie en een gevoel van samenhorigheid in de klas. Maar ook het creëren van nieuwe verhalen kan helpen om na te denken over je persoonlijke ervaringen zodat je ze vanuit een ander perspectief kan analyseren.

Hoe begeleid je je leerlingen:

Stap 1.

Maak een verhaal met 6 beelden die discriminatie uitbeelden.

Opmerking voor leraren: U kunt de afbeeldingen ook vervangen door reeksen sleutelwoorden, zoals:

 • vooroordeel, leraar, belediging, wanhoop

 • discriminatie, geloof, handicap, pijn

 • stereotype, diefstal, arm, twijfel

 • vooroordeel, geld, ongeluk, volwassene

 

 • Gebruik bijlage I. Afbeeldingen van discriminatie (of zoek ze op het internet).

 • Maak kleinere groepjes (cirkels) van 3-5 leerlingen: elke cirkel maakt een verhaal aan de hand van een set van 6 afbeeldingen of woorden.

 • Zorg ervoor dat elke groep positief op elkaar reageert en een consensus bereikt.

 • Vraag je leerlingen hun verhaal te vertellen aan een andere groep en omgekeerd.

Stap 2

Maak een tweede verhaal met 6 beelden die discriminatie uitbeelden.

 • Elke groep gebruikt dezelfde 6 beelden die in dezelfde groepen blijven, maar ze creëren een ander verhaal.

 • Zorg ervoor dat elke groep tot een consensus komt!

 • Bespreek met je leerlingen:

  • Welke van de twee verhalen zijn het meest herkenbaar in je leven?

  • Zoek naar voorbeelden in de verhalen die zouden kunnen verwijzen naar voorvallen in jouw buurt of voorvallen met vrienden.

  • Kies een voorbeeld om met de hele klas te delen.

Stap 3

Maak een derde verhaal met 6 beelden die discriminatie uitbeelden.   

 • Herhaal dezelfde oefening: elke groep gebruikt dezelfde 6 afbeeldingen en maakt een ander verhaal.

 • Zorg ervoor dat elke groep tot een consensus komt: elk verhaal moet positief eindigen; elke groep legt dan de afbeeldingen op de grond, volgens de volgorde van het verhaal. 

Stap 4

De verhalen van anderen interpreteren.

 • De leerlingen wisselen van plaats en 'interpreteren' het verhaal van een andere groep. Vraag hen om te proberen te reconstrueren wat zij gedacht zouden hebben...

 • Breng de kleinere groepen in de grote cirkel.

 • De leerlingen (of elke kleinere groep) delen hun interpretatie van het verhaal.

 • Vraag de groep die het verhaal heeft gemaakt of hun interpretatie juist is of niet.  

 • De leden van de kring moeten zich een alternatief einde voorstellen. Ten minste één einde moet positief zijn en een ander negatief.  Bespreek er enkele van.

Relevante onderwerpen voor discussie

 • Was het moeilijk om de verhalen van andere groepen te interpreteren?

 • Heb je overeenkomsten gevonden met je eigen verhaal?

 • Hoe heb je je werk in de kleinere groep georganiseerd? Had je de ruimte om bij te dragen?

Oorspronkelijke bron

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page