top of page

Activiteit 4 Thema 4

Titel

De sociale afstand tussen leerlingen verkleinen

Duur

1 uur

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

  • De impact van sociale klassen begrijpen.

  • Empathie tonen voor mensen met verschillende achtergronden.

  • Hun gevoelens herkennen en delen.

Bijlagen

Bijlage I. Lijst met stellingen

Beschrijving

Voordat de activiteit begint, is het belangrijk de volgende instructies te geven:

  1. De deelnemers vormen een grote cirkel en de facilitator staat in het midden.

  2. Tijdens de activiteit wordt bij elke uitspraak, een stap vooruit of achteruit gezet.

  3. De deelnemers worden gewaarschuwd dat hun ervaringen heel emotioneel kunnen zijn.

 

De facilitator leest de stellingen hardop voor en de deelnemers zetten de stappen. (Je kan beginnen met bijlage I. Lijst van stellingen)

De begeleider nodigt de deelnemers uit om rond te kijken en op te letten wie op dezelfde hoogte staat of niet, en hoe deze verschillen het leven van de leerlingen beïnvloeden.

Daarna vormt iedereen een duo met iemand die op gelijke hoogte staat.

Door actief te luisteren analyseert iedereen met de partner diens eerste gevoelens.

De deelnemers vormen een grote kring en zetten de discussie verder. De activiteit eindigt met iedereen die met één woord het gevoel bij de activiteit samenvat.

Relevante onderwerpen voor discussie

  • Hoe voelde je je in jouw positie in de groep?

  • Denk je dat deze afstanden jouw interpersoonlijke relaties in de klas weerspiegelen?

  • Wat kan je doen om deze afstanden te verkleinen?

Oorspronkelijke bron

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page