top of page

Activiteit 3 Thema 4

Titel

Integratie

Duur

1-2 h

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 

 • Persoonlijke emoties en ervaringen herkennen, beheersen en delen.

 • Correcte communicatie en teamvaardigheden toepassen om tot een consensus te komen.

 • Empathie gebruiken in de omgang met andere mensen.

 • Diepere interpersoonlijke relaties opbouwen door de ervaringen van anderen te ontdekken en hun gevoelens te begrijpen.

Methodologie

Verhalen vertellen, SEL

Vereiste middelen

 • Een zaal groot genoeg om groepen te organiseren

 • Papier en pennen om aantekeningen te maken

 • Afbeeldingen over discriminatie - u kunt de afbeeldingen uit activiteit 1 gebruiken, nieuwe afbeeldingen op internet zoeken of de leerlingen vragen ze te tekenen.

Beschrijving

We stellen voor deze activiteit uit te voeren na de activiteiten 1 en 2.

Stap 1.

 • Verdeel je leerlingen in kleinere groepen en vraag hen een positief verhaal over discriminatie te maken: het verhaal bestaat uit 6 afbeeldingen – Je kan ze printen of tekenen; Je kan er ook een tekst bij schrijven.

 • De leerlingen vertellen of lezen hun tekst voor aan de groep. Iedereen moet meedoen, maar niet iedereen hoeft evenveel te doen (als iemand uit de groep zich bijvoorbeeld niet veilig voelt om voor anderen te presenteren, dwing die leerling dan niet).

Stap 2.

 • Elke groep presenteert hun verhaal in de plenaire cirkel.

 • Na elke presentatie kiezen 3 leerlingen uit de kring één woord om te beschrijven wat zij van de presentatie vonden. Dit woord drukt hun "mening" uit. (Je kan bijlage I. uit activiteit 1 gebruiken.)

Stap 3.

 • Aan het einde van alle presentaties kiest elke leerling het verhaal dat het meest indruk heeft gemaakt (niemand mag het eigen verhaal kiezen).

 • Vraag hen na te denken over of te noteren wat in het verhaal specifiek indruk op hen heeft gemaakt of hen heeft geraakt.

 • Maak nu groepjes van 2 personen: zij bespreken onderling wat zij indrukwekkend vinden aan de verhalen. Daarna delen ze hun mening in de kring.

 • Terwijl ze dit delen met de grote groep, leggen ze ook uit hoe dit verband houdt met hun eigen leven. 

Relevante onderwerpen voor discussie

 • Deed het verhaal je denken aan je eigen ervaring?

 • Kan je specifieke elementen benoemen die andere deelnemers ook in hun verhaal hebben?

 • Heb je de verhalen van anderen gezien als voorbeelden van discriminatie? Heb je iets nieuws geleerd over het perspectief van anderen?

Oorspronkelijke bron

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page