top of page

Activiteit 1 Thema 4

Titel

Overeenkomsten en verschillen

Duur

1 h

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • Hun persoonlijke eigenschappen en overeenkomsten met anderen herkennen.

 • Goede communicatie- en luistervaardigheden gebruiken om hun mening met anderen te delen in een vriendelijke omgeving.

 • De waarden en persoonlijke behoeften van anderen respecteren.

Methodologie

Actief luisteren, SEL (Sociaal Emotioneel Leren)

Benodigde middelen

Stukken papier, een ruimte groot genoeg om verschillende cirkels te organiseren

Bijlagen

Bijlage I. Lijst van individuele eigenschappen.

Beschrijving

Hoe lijken we op elkaar? Hoe verschillen we?

Deze activiteit kan worden uitgevoerd als een eerste stap om kennis te maken met het werken in cirkels en om de communicatie- en actieve luistervaardigheden van de leerlingen te versterken. De leerlingen leren hoe belangrijk het is om op een constructieve manier met anderen van gedachten te wisselen, door ruimte te laten aan anderen zodat ze hun standpunten naar voren kunnen brengen.

Zij zullen hun empathie en hun gevoel van gemeenschappelijke samenhorigheid vergroten, en ook de specifieke eigenschappen van ieder mens respecteren. Door het herkennen van gemeenschappelijke elementen en hoe we van elkaar kunnen verschillen, zullen de leerlingen begrijpen hoe belangrijk het is om spanningen die voortvloeien uit culturele diversiteit te overwinnen, zodat ze het gemeenschappelijke doel van het opbouwen van een gezonde en gastvrije gemeenschap bereiken.

Stap 1. 

 • Vraag je leerlingen 10 eigenschappen van zichzelf te noteren waarvan zij denken dat anderen die niet hebben. Je kan hen helpen door bijlage I te gebruiken: Lijst van individuele eigenschappen.

 • Ze schrijven ze op een stuk papier.

 • Ze kunnen altijd hulp vragen als ze dit moeilijk vinden.

Stap 2.

 • Verdeel je leerlingen in groepjes van 5.

 • Deel een groot stuk papier uit en vijf kleinere stukken: elke leerling krijgt een kleiner stuk en elke groep krijgt een groot stuk. 

 • In groepjes van 5 bespreken ze hun eigenschappen volgens het principe van de sequentiële cirkel.

 • Als een leerling de enige is met een bepaalde eigenschap, noteert die de eigenschap op het kleine stuk papier. Als anderen de eigenschappen delen, wordt het op het grote stuk papier geschreven.

 • Ga door met de oefening totdat iedereen aan de beurt is geweest en er ten minste 3 eigenschappen op het gemeenschappelijke papier zijn genoteerd.

Stap 3

 • Alle groepen worden samengevoegd en delen hun notities en ervaringen.

 • Elke leerling legt het afzonderlijke stukje papier voor zich op de grond. Iedereen kan rond de kring lopen en de individuele eigenschappen lezen.

 • Daarna legt een vertegenwoordiger van elke groep uit wat elke gemeenschappelijke eigenschap betekent.

Stap 4.

 • Vraag de leerlingen om in hun kleinere groepjes het volgende te bespreken:

  • Werden zowel positieve als negatieve eigenschappen besproken?

  • Zie je jouw gemeenschappelijke eigenschappen terug in andere groepen?

  • Zouden de gemeenschappelijke eigenschappen veranderen als de samenstelling van de groep zou veranderen?

  • Heeft iedereen de kans gekregen om deel te nemen?

Stap 5.

 • Elke kleinere groep selecteert 2 à 3 elementen die ze belangrijk vinden.

 • Zij delen deze elementen met de grote groep en leggen uit waarom ze belangrijk waren voor hun groep.

 • Eén lid van de groep presenteert telkens één element uit zijn groep.

Relevante onderwerpen voor discussie

 • Hoe kan deze activiteit je helpen in je dagelijks leven?

 • Heb je tijd gehad om je mening te geven?

 • Was je verbaasd over de overeenkomsten met anderen?

 • Hoe zag je de verschillen met andere deelnemers?

Oorspronkelijke bron

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page