top of page

Activiteit 5 Thema 4

Titel

Verbeterkaarten

Duur

Afhankelijk van de behoeften van de klas. Wij stellen voor om regelmatig de kans te geven verbeterkaarten te gebruiken en herstelcirkels met je leerlingen te organiseren.

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

  • Hun sterke punten erkennen en deze effectief gebruiken om sterke en effectieve interpersoonlijke relaties te creëren.

  • Herstelcirkels gebruiken om conflicten in de klas te bespreken.

  • Individuele en klassikale verbeterkaarten toepassen om te bemiddelen en conflicten op te lossen.

Methodologie

Krachtgericht leren, SEL, herstellende cirkels

Bijlagen

Bijlage I. Hoe creëer je een herstelcirkel?

Bijlage II. Stappen voor conflictpreventie/beheersing

Bijlage III. Verbeterkaart voor de klas

Bijlage IV. Individuele verbeterkaart

Beschrijving

Nadat je de competenties van jouw leerlingen op het gebied van actief luisteren, communicatie en samenwerking met andere mensen hebt versterkt, kan je hen nu laten kennismaken met de methodologie van de herstelcirkel als instrument om conflicten op te lossen.

In verschillende modellen voor conflictbeheersing wordt de nadruk gelegd op de "dader", met of zonder aandacht voor het slachtoffer. De "neutrale groep" komt niet aan bod. Onderzoek naar pestgedrag en herstelrecht maakt duidelijk dat het belangrijk is om de hele groep erbij te betrekken en iedereen medeverantwoordelijk te maken voor wat er is gebeurd. Wanneer we dit verbinden met leren op basis van sterktes, gaan we op zoek naar de sterke kanten van de leerlingen die betrokken waren bij negatief gedrag.

Bij aanhoudende conflicten en een negatief klassenklimaat is een consequente en grondige aanpak nodig. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van het conflict wordt bij de klas als geheel gelegd.

De stappen in bijlage II. zullen je helpen om met je leerlingen te bespreken hoe je het best een oplossing kan vinden voor conflicten in de klas en hoe je kan ingrijpen om soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.

Relevante onderwerpen voor discussie

Je kan beslissen of je conflicten uit het verleden, waarvoor al een oplossing is gevonden, wil analyseren en bespreken, recente spanningen of bestaande factoren die in de toekomst tot (grote) conflicten kunnen leiden.

Oorspronkelijke bron

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page