top of page

Activiteit 5 Thema 5

Titel

Populistische bingo

Duur

1h10

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen: 

 • Begrijpen wat populisme betekent.

 • Voorbeelden van populisme in de politieke toespraken herkennen die in de media worden verspreid.

 • Manieren herkennen om zich niet door dergelijke boodschappen te laten beïnvloeden.

Methodologie

Kritisch denken, spelend leren

Benodigde middelen

Populisme Bingo: www.populismibingo.fi/en

Beschrijving

Populisme Bingo wil mediageletterdheid, actief burgerschap, democratie en vrijheid van meningsuiting bevorderen door het politieke discours via een spelaanpak te analyseren.

Populisme is een wijdverbreid onderwerp van discussie geworden, maar blijft vaak vaag in zijn definitie.

Deze activiteit is niet gericht op het begrip populisme zelf; zij is eerder bedoeld om een discussie op gang te brengen op basis van de analyse van politieke toespraken in verschillende vormen, bv: TV-programma's, video's, radio-interviews, internetartikelen.

 

U kunt de bingokaart gebruiken als kader om verschillende, door de media verspreide boodschappen te analyseren, met voorbeelden van populistische toespraken.

 

Stap 1. 10 minuten

Introduceer het begrip populisme aan uw leerlingen.

Hier zijn enkele definities:

 1. BBC. Wat is populisme, en wat betekent de term eigenlijk:https://www.bbc.com/news/world-43301423

 2. Brittannië. Populisme:https://www.britannica.com/topic/populism

 3. Cambridge woordenboek:   https://dictionary.cambridge.org/dictionary/engels/populisme

 4. Collins:https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/populism

 5. Populisme Bingo: http://www.populismibingo.fi/en

 

Stap 2. 60 min

Kies een reeks politieke toespraken. Dat kunnen zijn:

 • Nieuws op het web

 • Tweets

 • Sociale media berichten

 • Tv-shows

 • Radio-interviews

 

Wees nieuwsgierig: het internet staat er vol mee!

Degene die als eerste alle vakjes op zijn bingokaart aankruist, is de winnaar: Bingo!

Relevante onderwerpen voor discussie

 • Welke politieke toespraak heeft je het meest verrast?

 • Kom je vaak zulke berichten tegen op internet?

 • Hoe zou je je gedragen als een post op sociale media iemand anders beledigt?

 • Hoe kunnen we dergelijke voorvallen helpen voorkomen?

 • Welke elementen kunnen worden ontdekt in de getoonde speeches?

Oorspronkelijke bron

Opgehaald van: https://www.saferinternetday.org/en-GB/resources/resource?id=14334

Oorspronkelijk ontwikkeld door: populismibingo.fi, website: http://www.populismibingo.fi/en CC DOOR 3.0

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page