top of page

Activiteit 3 Thema 5

Titel

Het zwembad

Duur

50 minuten

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

  • Communicatie- en onderhandelingsvaardigheden gebruiken om autoriteiten aan te spreken.

  • Eigen rechten en interventiemogelijkheden erkennen.

  • Begrijpen wat het betekent om een actieve burger en effectieve pleitbezorger te zijn.

Methodologie

Kritisch denken, rollenspel

Bijlagen

Bijlage I. Beschrijving van de rollen

Beschrijving

Dit is een rollenspel waarbij de deelnemers hun vaardigheid oefenen om tijdens een vergadering te onderhandelen / een overeenkomst te faciliteren en in het algemeen effectief te communiceren met beleidsmakers en anderen met een besluitvormende rol.

Deze activiteit gaat over hoe je autoriteiten effectief kunt aanspreken en zo invloed kunt hebben op het vormgeven van de jouw strategie op lokaal, regionaal en nationaal niveau, en zelfs op EU-niveau.

Om je rechten te laten gelden, je levensomstandigheden te verbeteren, je gemeenschap te activeren of gewoon je ideeën te promoten, moet je een actieve pleitbezorger zijn. De vraag is hoe je een effectieve pleitbezorger kunt worden?

 

Stap 1. 5 minuten

Introduceer de activiteit en leg uit wat de doelstellingen zijn van het rollenspel en de situatie.

Stap 2. 10 min

Verdeel de deelnemers in twee groepen en geef elk van hen een rolbeschrijving: de helft van hen is politicus en de andere helft van de groep speelt de rol van vertegenwoordiger van een jongerenvereniging. Zij kunnen jou vragen stellen maar mogen hun rol niet uitleggen aan leden van de andere groep.

Maak nu paren gevormd door één lid uit elke groep.

 

Stap 3. 20 minuten

Geef de groep enkele minuten de tijd om hun rol te lezen.

Ze krijgen 7 minuten om het rollenspel uit te voeren en we vragen dan om de rollen die ze spelen om te wisselen voor de overige 7 minuten.

 

Stap 4. 15 min

Debriefing: stimuleer na het rollenspel een open discussie:

Relevante onderwerpen voor discussie

  • Hoe voelde het om in de schoenen te staan van...?

  • Welke vaardigheden heb je nodig om effectief te zijn als vertegenwoordiger van een jeugdvereniging?

  • Welke middelen zou je gebruiken om ieders ideeën te verzamelen?

  • Wat zouden jouw prioriteiten zijn als gemeenteraadslid?

  • Voel je je gehoord door de lokale autoriteiten in jouw gemeenschap? Probeer na te denken over mogelijke onderwerpen om aan hen voor te leggen en manieren om gehoord te worden.

  • Bent je ooit betrokken geweest bij initiatieven voor lokale ontwikkeling?

Oorspronkelijke bron

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page