top of page

Activiteit 1 Thema 5

Titel

Bespreking van basisbegrippen en van gemeenschappelijke waarden

Duur

1u35 min. – de duur van elke stap kan variëren afhankelijk van de behoeften van jouw klas.

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • De betekenis van cultuur, multiculturalisme, burgerschap en meer bepaald Europees burgerschap begrijpen.

 • Een gevoel van samenhorigheid ontwikkelen.

 • Verschillende standpunten en culturele achtergronden respecteren.

Methodologie

Rollenspel, kritisch denken

Benodigde middelen

Schoolbord/flipover

Papier en pennen

Bijlagen

Bijlage I. Activiteit Stap-voor-stap

Beschrijving

Het doel van deze activiteit is een ontspannen sfeer te creëren, het vertrouwen en de motivatie van de leerlingen om deel te nemen te vergroten en de uitwisseling van ideeën en reflectie over basisbegrippen zoals burgerschap te stimuleren.

Opmerking voor de leerkracht: het is belangrijk om op te treden als bemiddelaar/facilitator, zodat jouw leerlingen zich op hun gemak voelen, wanneer ze tussenkomen of fouten maken.

 

Stap 1.10 minuten

Brainstormsessie: "Wat betekent het een goed burger te zijn?"

Groepsdiscussie:

 • Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten/verschillen in de antwoorden?

 • Hoe kunnen we een goed burger definiëren? 

 • Zijn regels belangrijk? Wat zou er gebeuren zonder regels thuis of op school?

 

Stap 2.10 minuten

Vraag de leerlingen om hun beeld van een Europees burger te tekenen.

Groepsdiscussie:

 • Waarom denk je zo over een Europees burger?

 • Wat zijn de typische kenmerken van een Europees burger?

 • Wat is je rol in de gemeenschap als je denkt aan je relaties met familie/vrienden/buren?

 

Stap 3. 15 min

In tweetallen: Hoe is de EU aanwezig in je dagelijks leven?

Groepsdiscussie:

 • Wat houdt het in om deel uit te maken van de EU?

 • Wat is de impact ervan op jouw leven (ook op je school, land of buurt)?

 • Wat zijn je rechten en plichten als EU-burger?

 • Hoe kan je bijdragen aan jouw gemeenschap?

 

Stap 4.15 minuten

In tweetallen: Wat is een multiculturele samenleving?

Groepsdiscussie:

 • Heb je vrienden uit verschillende landen, religieuze of etnische groepen?

 • Gebruik je andere talen dan je moedertaal?

 • Hoe communiceer je met mensen die een andere taal spreken?

 

Stap 5.15 minuten

Verdeel de klas in twee groepen en vraag hen een verhaal te maken met als uitgangspunt:

1e Groep: er was een jongen, hij heette Jonas, hij...

2e Groep: er was een jongen hij heette Ibrahim, hij...

Zodra beide groepen klaar zijn en hun verhaal aan de hele groep hebben gepresenteerd, bespreek je de volgende vragen:

 • Ben je geïnteresseerd in andere culturen?

 • Hoe kun je meer te weten komen over andere culturen en achtergronden?

 

Stap 6. 30 minuten

Rollenspel: verdeel de leerlingen in verslaggevers en burgers.

Verslaggevers: lopen tussen de burgers en stellen hen enkele snelle vragen over verschillende onderwerpen. Aan het eind maken ze een korte samenvatting van de verzamelde antwoorden.

Vragen van verslaggevers kunnen onder meer zijn:

 • Kun je me iets vertellen over de EU?

 • Wat denk je van... [een volk]?

 • Spreek je een vreemde taal/talen? Wil je een nieuwe taal leren?

 • Welke landen maken deel uit van de EU?

 • Waar zou je heen willen in de EU? Waarom?

 • Heb je vrienden met verschillende culturele achtergronden?

 • Wat is cultuur/waarde/gemeenschap voor jou?

Oorspronkelijke bron

GEM IN: Gids voor de methodologische aanpak. Link: https://gem-in.eu/en/resources

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page