top of page

Activiteit 4 Thema 5

Titel

Rollenspel Koninkrijk

Duur

40 minuten

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • De belangrijkste elementen van actief en passief zijn onderscheiden 

 • Laten zien waarom ieders stem ertoe doet 

 • Uitleggen wat kan worden gedaan als mensen samenwerken en deelnemen

Methodologie

Kritisch denken, rollenspel

Bijlagen

Bijlage I. Beschrijving van de rollen

Beschrijving

Dit is een rollenspel om een voorbeeld te geven van hoe actief burgerschap eruit moet zien. Het is gebaseerd op het denkbeeldige verhaal van een koninkrijk waar iedereen een andere mening en houding heeft ten opzichte van actief burgerschap. Het doel van dit spel is mensen te laten nadenken over hoe de actie van één persoon de anderen kan beïnvloeden.

Extra informatie/tips:

Je begeleidt elke groep:

 • alleen onderbreken als je moet uitleggen wat je moet doen.

 • Mensen aanmoedigen om niet op te geven als ze de activiteit niet leuk vinden.

 • Zorg ervoor dat de rollen op papier staan.

 

Stap 1. Inleiding 5 min

 • Leg in de inleiding de rollen niet uit, maar leg de deelnemers uit dat zij volgens deze rollen zullen moeten handelen.

 

Rollen:

 • Koning die hogere belastingen beveelt – leidt en controleert

 • Een persoon die het altijd eens is met de koning - volgeling

 • Iemand die altijd klaagt en niets doet - bierdrinker

 • Een persoon die een stem heeft en probeert iets te veranderen - actief

 • Een persoon die nergens om geeft - passief

 • Verdeel de deelnemers in groepen van 5

 • Laat ze een willekeurige rol kiezen

 

Stap 2. Rollenspel 10 min

Geef ze nu de tijd om hun rol te lezen en te spelen.

 

Stap 3. Rolwisseling (2) 10 min

Verander daarna de rollen om het verschil te zien:

 • Koning blijft hetzelfde.

 • Iemand die altijd akkoord gaat blijft hetzelfde.

 • Iemand die niets doet kan zich bezighouden met activiteiten.

 • Iemand die alleen maar klaagt doet iets.

 • De actieve die verandering wil, blijft hetzelfde.

 

Stap 4.Discussie 15 min

 • Bespreek de gevoelens.

 • Leg de reden van het rollenspel uit.

Relevante onderwerpen voor discussie

 • Vraag mensen te beschrijven hoe zij zich in hun rol voelden voor en na de wisseling van rollen.

 • Vond je het leuk om actief te zijn?

 • Denk je dat je veranderingen kan realiseren en dat die veranderingen er toe doen?

 • Wat kun je doen om het systeem te veranderen?

Oorspronkelijke bron

Ontleend aan: Erasmus+ project Active European for Active Citizenship: https://activeeuropeans.wordpress.com/ 

Ontwikkeld door: Simona Starinska, Slowakije; Alicja Kończyk, Polen; Monika Maguder, Polen

CC BY-NC-SA 4.0

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page