top of page

Activiteit 2 Thema 5

Titel

Werken aan de bescherming van eigen rechten

Duur

85 min

Verwachte leerresultaten

Aan het eind van deze activiteit kunnen de leerlingen:

 • Gemeenschappelijke waarden en rechten van de EU en doeltreffende manieren om die te verwezenlijken in kaart brengen.

 • Begrijpen wat het betekent om EU-burger te zijn.

 • Verschillende benaderingen en mogelijkheden voor actief burgerschap ontdekken.

Methodologie

Rollenspel, probleemoplossing, kritisch denken, theater

Benodigde middelen

Bijlagen

Bijlage I. Lijst van rechten en sleutelwoorden

Beschrijving

Veel mensen kennen hun eigen rechten niet. In deze activiteit krijgen de deelnemers verhalen te horen over mensen met een migratieachtergrond die hun leven hebben veranderd.

Stap 1. 20 min

Kies een verhaal van https://www.iamamigrant.org/ en analyseer het met de klas. [Je kan ook andere bronnen gebruiken]

 

Stap 2.10 min

Maak nu kleinere groepjes van 3-4 leerlingen. Zij analyseren een specifiek EU-recht dat verband houdt met het verhaal (de hoofdpersoon kan geprobeerd hebben dat recht te verwerven of het hebben verworven; de leerlingen kunnen vaststellen welk recht voor die persoon wel/niet wordt erkend...).

Ze bespreken:

Hoe kan je anderen helpen dit recht te verwerven?

Wat kan er op EU-niveau worden gedaan om dit te bevorderen?

 

Om de leerlingen bij deze activiteit te helpen, kan je gebruik maken van de lijst van rechten en sleutelwoorden in bijlage I.

 

Stap 3. 40 min

Elke groep bereidt een korte dialoog voor en presenteert die voor de klas. Zoals bij een rollenspel worden de groepen verdeeld in:

 • Een migrant of een persoon die een recht niet heeft

 • EU-burger

 • EU-politicus

 • Waarnemers (die de besluiten/acties samenvatten)

 

Stap 4.15 minuten

Groepsdiscussie:

 

 • Wat zijn je rechten en plichten als EU-burgers?

 • Hoe kan je je rechten uitoefenen zonder anderen te schaden?

 • Hoe kan je die verwerven?

 • Kan je enig verschil vinden in de rechten van verschillende landen?

 • Hoe kan je als EU-burger gemeenschappelijke waarden en rechten helpen bevorderen?

 • Hoe moet de EU haar aanpak van de bevordering van specifieke rechten verbeteren?

Deel verhalen, foto's en video's van je klas tijdens de uitvoering van deze activiteit!

bottom of page