top of page

Casestudy nr. 10

Samenwerking tussen een vluchtelingenkamp en een basisschool

Griekenland

Universiteit van Piraeus

multiracial-group-young-schooler-wearing-superhero-costumes-having-fun-outdoors.jpg

Sleutelwoorden

EU-waarden

Betrokken school

Basisschool

Gedetailleerde beschrijving van de situatie

De volgende stappen werden gezet in het vluchtelingenkamp Schistos, in de lagere school van Neo Ikonio en in de 9e school van Agios Dimitrios om de samenwerking tussen alle partijen te bevorderen. De samenwerking bestond uit de volgende deelacties:

1) Communicatie tussen de leerkrachten van de 9e klas van de Neo Ikonio Primary School en de onderwijscoördinatoren die in het kamp werken: Ze bespraken hoe de school verbonden kon worden met de kinderen in het kamp. Op dat moment (2017-18) organiseerden de onderwijscoördinatoren in het kamp een kleuterschool en was er een groot tekort aan schoolbenodigdheden.

2) (Neo Ikonio) Leerlingenvergadering om te brainstormen over manieren van communicatie met de kinderen in het kamp. De leerkrachten brachten de vraag in tijdens een klassenvergadering en brachten de wens tot samenwerking met de kinderen in het kamp over. De leerlingen stelden voor om geld in te zamelen via een inzamelingsactie, donaties en een verkoopactie om een bedrag te verzamelen dat nodig is om de ontbrekende schoolspullen aan te schaffen. De ouders van de leerlingen zouden ook actief deelnemen aan de actie. Zij stelden voor om zelf vloerkussens te maken, zodat de kleuters daarmee op de grond konden zitten om, bijvoorbeeld, naar de sprookjes van hun leraren te luisteren. Wat bleek: de kinderen kochten tafels, krukjes, schoolspullen en maakten voor elke leerling een kussen, waarop ze liefdesboodschappen schilderden of borduurden.

3)De leerlingen van de lagere school bezochten de kinderen in het kamp. Leerlingen van de 9e basisschool bezochten het kamp en brachten geschenken voor hen mee. Naast het bezorgen van de schoolbenodigdheden en de kussens, zongen ze liedjes, schreven en lazen ze brieven voor en voerden ze een dans op. In de open ruimte van het kamp speelden de leerlingen ervaringsspelletjes, stelden zich voor en gingen op zo ‘n manier met elkaar om dat een gemeenschappelijke taal niet nodig leek.

 

4)Radiowedstrijd. De leerlingen besloten de Agios Dimitrios Primary School te bezoeken, omdat daar op dat moment 25 vluchtelingen van Afghaanse afkomst uit het kamp naar school gingen. In dat jaar waren er avondlessen op de school, waardoor de kinderen slechts 2 uur met de autochtone leerlingen optrokken.

Het leek nuttig voor de kinderen van de vluchtelingen om samen met de leerlingen van de Agios Dimitrios-school te werken aan een gemeenschappelijk project over mensenrechten.

Naar aanleiding van schoolradiowedstrijd werden de leerlingen uitgenodigd om radiospots over mensenrechten te maken. De vluchtelingen werkten samen met de autochtone leerlingen en maakten een radiospot met een humanitaire boodschap, een lied en muziek waaraan alle kinderen in hun eigen taal gelijkwaardig konden deelnemen. De radiospot was een van de spots die bij de wedstrijd in de prijzen vielen.  

 

5)Bezoek van de vluchtelingen aan de school. Men wilde de verbroedering voortzetten door regelmatig de lagere school Agios Dimitrios en het kamp te bezoeken, maar door praktische moeilijkheden en door de grote afstand was dit niet realiseerbaar.

Ken je soortgelijke initiatieven in jouw land? Welke maatregelen zou jij gebruiken?

Deel jouw ideeën en suggesties op het TEACHmi online Forum!

Hier zijn enkele vragen voor zelfreflectie:

  • Zijn er soortgelijke situaties in jouw stad?

  • Welke activiteiten stel je voor?

  • Welke belemmeringen zouden zich volgens jou kunnen voordoen bij de uitvoering ervan?

  • Hoe kun je de families van de autochtone leerlingen erbij betrekken? En meer in het algemeen de hele samenleving?

Eerste reactie

De kinderen in het kamp hadden het moeilijk omdat zij niet over de nodige middelen beschikten. Daarom besloten de plaatselijke leraren en leerlingen hen te helpen door hen zich welkom te laten voelen en een vriendelijke omgeving te creëren, voor zover zij dat konden. Door actieve samenwerking en het bieden van gelijke kansen slaagden zij erin een vriendschappelijke band met de jongeren van het kamp te creëren.

Voorgestelde oplossing

Bezoeken aan het kamp en aan de school, integratie van leerlingen met een migratieachtergrond via lokale activiteiten, organisatie van donaties en een verkoopactie.

Thema 2 en de goede praktijk van het verhalen vertellen kunnen een goed uitgangspunt zijn voor activiteiten die gericht zijn op het creëren van een vriendelijke en respectvolle omgeving. Bovendien word je in thema 5 geconfronteerd met het vraagstuk van actief burgerschap. Daar vind je een aantal uitgewerkte mogelijkheden.

Waarom is deze casestudy relevant?

Door een vriendelijke schoolomgeving te creëren kunnen soortgelijke initiatieven bijdragen tot de verspreiding van EU-waarden en de bevordering van sociale integratie onder allochtone en autochtone leerlingen.

bottom of page