top of page

Casestudy nr. 7

Het meisje met de hijab

Cyprus

Enoros Consulting Ltd

muslim-asian-woman-working-office-with-laptop.jpg

Sleutelwoorden

Pesten, vreemdelingenhaat, racisme, stereotypen, barrières, conflicten, religie, onderwijs, school, leraren

Betrokken school

Basisonderwijs

Gedetailleerde beschrijving van de situatie

Elmira is geboren in 2001 in Cyprus en woonde met haar ouders in Nicosia. Op 5-jarige leeftijd ging ze met hen naar Syrië en keerde in 2011 terug naar Cyprus vanwege de oorlog die toen in Syrië woedde. Nu is ze 12 jaar oud en gaat ze naar een basisschool in Nicosia.

Op september 2019 werd zij door de schooldirecteur van school gestuurd omdat Elmira volgens hem een hijab droeg. Het incident leidde tot enorme reacties bij de bevolking van Cyprus die hoorde dat een schooldirecteur een vrouwelijke leerling met migratieachtergrond vroeg de uit de school te gaan en haar hoofddoek af te doen voordat ze terugkwam. Meer bepaald zei de directeur van de school dat in zijn school "geen plaats is voor Taliban-sympathisanten of nonnen"

Elmira was de twee voorgaande jaren naar dezelfde school gegaan, en volgens sommige van haar klasgenoten kwam ze nooit in de problemen vanwege haar kleding of haar religie. Maar het schoolhoofd zei dat hij gewoon de regels volgde. "Ik heb haar alleen gezegd dat ze alles wat ze op haar hoofd had moest verwijderen; ik heb geen probleem met haar godsdienst, wat die ook moge zijn. Ik handelde volgens de regels van het ministerie van Onderwijs, die voorschrijven dat leerlingen hun hoofd onbedekt moeten laten.

Tegelijkertijd zei de hoofdinspecteur van het secundair onderwijs dat dergelijke regels niet bestonden. "Onze scholen zijn multicultureel en de schooldirecteuren hebben geen instructies gekregen om leerlingen te discrimineren op basis van de kledingvoorschriften van de school". De vader van de leerlinge ging naar de school waar de schooldirecteur hem vertelde dat als hij een klacht had, hij die kon indienen bij het ministerie.

Na dit onfortuinlijke incident op school gingen Elmira en haar vader op uitnodiging van de minister van Onderwijs en Cultuur naar zijn kantoor, waar ook de schooldirecteur aanwezig was.

Elmira eiste haar recht op om een hijab te dragen en de schooldirecteur werd uit zijn functie ontheven en door het ministerie weggestuurd wegens zijn gedrag tegenover een leerling met een migratieachtergrond. Tegelijkertijd stonden de andere leerlingen buiten klaar om te protesteren en hun klasgenoot te steunen.

Elmira, die de media vertelde dat ze verbijsterd en gekwetst was over het incident, dacht er aanvankelijk aan om van school te veranderen. Maar de minister van Onderwijs vertelde de media dat een verandering van school voor de in Cyprus geboren Syrische vluchtelinge uitgesloten was. Na de ontmoeting met de minister bood de schooldirecteur Elmira zijn excuses aan en Elmira antwoordde dat ze weer naar haar school zou gaan.

Omdat Elmira en haar vader zich ernstig zorgen maakten over de vraag of zij het schoolterrein zou mogen betreden en of de schooldirecteur haar alsnog zou vragen de hijab af te doen, bleven georganiseerde groeperingen in Cyprus de minister oproepen tot actie, waarbij onder meer de schooldirecteur de toegang tot zijn school werd ontzegd.

De minister koos een andere schooldirecteur voor de school omdat het voorval tot controverse had geleid, waarbij gebruikers op sociale media discussieerden over de voor- en nadelen van het besluit tot overplaatsing, maar ook over het aanvankelijke verzoek van de schooldirecteur om de leerling de toegang tot de school te verbieden. Volgens berichten had de schooldirecteur ook andere leerlingen gepest voor het dragen van kruisen en andere zaken die hij beschouwde als schendingen van de kledingvoorschriften

De minister zei dat de regelgeving vrouwelijke studenten toestaat de hijab onder bepaalde omstandigheden te dragen, wat in wezen in tegenspraak is met het bestaan van een verbod voor welbepaalde kledij.

Wat ging er mis? Wat zou jij doen?

Deel uw ideeën en suggesties op het TEACHmi online Forum!

Hier zijn enkele vragen voor zelfreflectie:

 • Heb je ooit zoiets meegemaakt?

 • Hoe zou jij reageren in dezelfde situatie?

 • Wat zouden leraren kunnen doen om soortgelijke gebeurtenissen te voorkomen?

 • Wat zou jij kunnen doen om de aanvaarding van en de openheid voor andere culturele symbolen te verbeteren?

Eerste reactie

Onaanvaardbaar gedrag op een school in Cyprus waar incidenten van pesten en discriminatie in het algemeen weinig voorkomen. Er werd een intern onderzoek ingesteld naar het negatieve gedrag van de schooldirecteur.

Voorgestelde oplossing

 • Opleiding van leerkrachten over hoe zij leerlingen met een migratieachtergrond kunnen helpen zich beter in hun school te integreren.

 • Het ministerie van Onderwijs heeft een beleidsbeslissing genomen voor de uitvoering van de opvangfase voor de integratie van leerlingen met een migratieachtergrond in het onderwijs op Cyprus.

 • Training van leraren en studenten voor empathie, medeleven, respect voor buitenlanders en multiculturaliteit.

 • Maandelijkse trainingen of workshops voor studenten en leerkrachten op het gebied van sociale inclusie en integratie en/of interculturele lokale initiatieven om het bewustzijn over integratie en sociale inclusie van mensen met een migratieachtergrond te vergroten.

 • Gesprekken met leraren om hun overtuigingen te onderzoeken en na te gaan hoe zij de leerlingen kunnen helpen; een gedragscode voor leraren opstellen.

 • Negatieve overtuigingen en stereotypen op scholen uitbannen.

 • Organiseren van multiculturele en sociale momenten op school.

 • Een gids voor leraren opstellen om discriminatie, pesten of vreemdelingenhaat te voorkomen.

Waarom is deze casestudy relevant?

Het incident met Elmira is een duidelijk voorbeeld van pesten/discriminatie van leerlingen met een migratieachtergrond die op school en in het dagelijks leven met ongelijkheid worden geconfronteerd. Het is een voorbeeld om na te denken en oplossingen te vinden voor een betere integratie van leerlingen met een migratieachtergrond in hun lokale school, maar ook om een manier te vinden om eerst de leraren te trainen om deze integratie te bevorderen. 

bottom of page