top of page

Casestudy nr.2

Vrijwilligerswerk en sport: hoe creëer je nieuwe banden?

Italië

CESIE

happy-friends-park-with-football.jpg

Sleutelwoorden

Actief burgerschap, interculturele uitwisseling, antidiscriminatie, antiracisme, vrijwilligerswerk, sociale integratie, sport voor integratie

Inleiding

Deze casestudy is geïnspireerd op waargebeurde verhalen uit de online campagne Community Heroes, ontwikkeld als onderdeel van het Erasmus+ project Rethink Before Act. Meer informatie: http://www.rethinkproject.eu/

De casestudy is ook geïnspireerd op Niofar - Associazione dei giovani Senegalesi. Meer informatie: http://www.associazioneniofar.org/

 https://www.facebook.com/associazioneniofar/?ref=page_internal

Betrokken school

Middelbare school

Gedetailleerde beschrijving van de situatie

Chaga was 15 jaar oud toen hij met zijn vader vanuit Senegal naar Italië verhuisde.  Hij was bezorgd over de toekomst maar erg enthousiast en met grote hoop voor de nieuwe realiteit die hem te wachten stond.

Toch waren de eerste twee maanden erg moeilijk: de school was gesloten, hij sprak niet goed Italiaans en had geen gelegenheid om nieuwe vrienden te maken. Hij bracht de meeste tijd alleen thuis door, terwijl zijn vader aan het werk was. Hij wilde gewoon terug naar zijn leven in Senegal.

Toen de school begon, merkte de leraar onmiddellijk zijn geslotenheid. Hij wilde noch met zijn klasgenoten, noch met de leraar praten. Een maand later had Chaga nog geen enkele verbetering geboekt.

Toen, op een dag, kwam de gymnastiekleraar naar de klas met geweldig nieuws: er was de mogelijkheid om deel te nemen aan een voetbalteam van het sportcentrum van de school. Een grote glimlach verscheen op Chaga's gezicht. Voetbal, zijn passie! Het team was een interculturele mix waar elke barrière, elk verschil werd opgeheven door een sterk gevoel van samenwerking, samenhorigheid en wederzijdse verrijking. Maar de grootste verandering in zijn leven moest nog komen...

Nu Chaga 17 jaar oud is, heeft hij veel vrienden en heeft hij zijn communicatieve en talige vaardigheden sterk verbeterd. De ervaring in het voetbalteam bleek uniek! Daar ontmoette hij Amir, een andere jongen uit Senegal, die hem introduceerde bij NIOFAR, een vrijwilligersgroep gevormd door jongeren uit Senegal, verenigd rond het idee dat interculturele ontmoetingen en uitwisselingen de enige effectieve manier zijn om vreedzaam samen te leven. De vereniging, NIOFAR (Palermo, Italië), heeft veel initiatieven ontwikkeld om de integratie van de mensen met een migratieachtergrond te vergemakkelijken, waaronder: lessen over de Senegalese cultuur, Italiaanse taallessen en bijeenkomsten met scholen om discussies over immigratie te bevorderen.

Chaga zal zijn geboorteland Senegal nooit vergeten, maar nu heeft hij hier in Palermo een tweede thuis gevonden en wil hij niet meer terug en dat is vooral te danken aan de sport en het vrijwilligerswerk!

Wat zou jij doen in soortgelijke situaties?Deel jouw ideeën en suggesties op het TEACHmi online Forum!

Hier zijn enkele vragen voor zelfreflectie:

 • Ben je op de hoogte van de interesses en passies van je leerlingen?

 • Hoe kan je hun belangstelling voor de samenleving stimuleren?

 • Ben je op de hoogte van de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk op lokaal niveau?

 • Welke competenties moet je ontwikkelen?

Eerste reactie

Chaga was vol enthousiasme om een nieuwe realiteit te ontdekken. Maar deze nieuwe realiteit was overweldigend voor hem. Hij had geen contact met andere jongeren en was altijd alleen thuis, omdat zijn vader de hele dag moest werken. Hij miste zijn zus en grootmoeder, evenals zijn vrienden in Senegal.

Zo nam hij een negatieve houding aan: hij was hopeloos en nostalgisch. Eenmaal op school verslechterde de situatie, vooral door zijn schaarse kennis van het Italiaans. Hij merkte dat de andere leerlingen al vrienden waren en was te verlegen om hulp te vragen.

De leraren begrepen de uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd niet en wilden zijn ruimte niet binnendringen. Zij bespraken deze situatie samen en besloten hem wat tijd te gunnen om zich aan deze nieuwe context aan te passen. De sportleraar kwam echter met een ander idee: waarom proberen we hem niet op te nemen in het voetbalteam?

Voorgestelde oplossing

 • Interesseer je in je leerlingen: probeer hun passies te ontdekken.

 • Gebruik teamwerk om integratie in de nieuwe context te vergemakkelijken.

 • Stel peer-systemen en mentoractiviteiten voor om nieuwkomers te ondersteunen.

 • Maak alle verschillende buitenschoolse mogelijkheden bekend.

 • Bespreek met jouw leerlingen problemen in verband met de lokale context en mogelijke manieren hierin tussen te komen.

 • Gebruik sport om verschillen te overwinnen, inclusie en actieve deelname te bevorderen.

 • Thema 3 van deze toolbox, dat gericht is op culturele verschillen, biedt praktische voorbeelden om soortgelijke problemen op te lossen.

Waarom is deze casestudy relevant?

Nieuwsgierigheid en belangstelling voor jouw leerlingen zijn essentieel om hen op de juiste manier te ondersteunen, maar vergeet niet hun privacy te respecteren. Deze casestudy biedt een voorbeeld om na te denken over mogelijke manieren om de integratie en actieve deelname van je leerlingen aan de samenleving te bevorderen. Deze twee elementen zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar.

bottom of page