top of page

Casestudy nr. 9

Toespraak en verklaringen over mensenrechten en kunst

Griekenland

Universiteit van Piraeus

oil-painting-colorful-original-acrylic-color-canvas.jpg

Sleutelwoorden

Extremisme, stereotypen, racisme, vooroordelen, school

Betrokken school

Secundair onderwijs

Gedetailleerde beschrijving van de situatie

Het evenement vond plaats in de middelbare school 2nd in Drapetsona, Griekenland. Deze school was een van de eerste die speciale klassen organiseerde voor leerlingen van vluchtelingen die in het vluchtelingenkamp van Schistos wonen.

Als gevolg hiervan vond een aantal racistische acties plaats in de scholen in Drapetsona, door leden van de fascistische beweging en partij ‘Gouden Dageraad’, en een voormalig parlementslid van Gouden Dageraad, die werd aangeklaagd voor de moord op een muzikant, die bekend stond om zijn humanitaire acties. Bovendien waren de ouders van sommige leerlingen het niet eens met het voornemen om vluchtelingenkinderen in de school op te nemen, vanwege hun moslimachtergrond.

Dankzij de inspanningen van de leerkrachten ter bevordering van de mensenrechten werden 15 vluchtelingenkinderen opgenomen in de school en volledig geaccepteerd door hun leeftijdsgenoten, ondanks de voortdurende verstoringen die de schoolomgeving onrustig maakten.

Heb je ooit iets soortgelijks meegemaakt? Welke maatregelen zou je gebruiken om bij te dragen aan het creëren van inclusieve omgevingen?

Deel uw ideeën en suggesties op het TEACHmi online Forum!

Hier zijn enkele vragen voor zelfreflectie:

  • Heb je ooit kunst gebruikt als instrument voor sociale integratie? Hoe kan je dit integreren in jouw werk?

  • Welke andere maatregelen zou je in soortgelijke situaties kunnen nemen?

  • Welke competenties en middelen heb je nodig?

  • Hoe kan je waarden als openheid en interculturaliteit in de samenleving bevorderen? Kan je methoden bedenken om ouders en de hele gemeenschap erbij te betrekken?

Eerste reactie

Gesteund door hun leerkrachten beseften de autochtone leerlingen dat het zaaien van haat en de negatieve sfeer tegen de vluchtelingenkinderen een slechte invloed op hen zouden hebben, met het risico dat die kinderen zouden uitgesloten worden uit het onderwijssysteem. 

Voorgestelde oplossing

Met de hulp van de leerkrachten organiseerden de leerlingen bijeenkomsten in de klas om een klein festival over de Grieks-Afghaanse vriendschap te organiseren. De leerlingen wilden de boodschap van de Grieks-Afghaanse vriendschap verspreiden onder alle belanghebbenden van de school. Zo nodigden ze personeel uit van het ministerie van onderwijs, de gemeente enz.

Tijdens het festival, Forbidden Art, werkten de nieuwkomers en de autochtone studenten samen om het nodige materiaal te creëren. Het doel was om samen de moeilijkheden en de verhalen over schending van rechten en vrijheid in beide landen te ontdekken en te delen.

Na een sterke samenwerking en het samen zoeken, ontdekten zij dat deze verhalen nog steeds leven in de muziek en de poëzie van beide landen. Ze realiseerden zich dat het idee van Liefde en Vrede door de decennia heen in de kunst is gegrift. Het blijven symboliseren van de voortdurende strijd van moedige mensen kan deze universele waarden helpen bevorderen.

De thema ‘s 4 en 6 hebben betrekking op het inzetten op diversiteit en op mogelijke misverstanden en conflicten die zich in een interculturele context kunnen voordoen. Ze kunnen nuttige tips bieden.

Waarom is deze casestudy relevant?

Door samen te werken aan een vriendelijke omgeving op school en in de samenleving, had deze goede praktijk een grote positieve invloed op deze school in Drapetsona. Hopelijk kan het een inspiratiebron worden voor soortgelijke initiatieven op scholen in de toekomst.

bottom of page