top of page
Thema 6

Casestudy ‘s voor de analyse van interculturele situaties, interculturele conflicten en oplossingen

Inleiding

 

Thema 6 is bedoeld om de competenties van leerkrachten te vergroten om succesvol om te gaan met multiculturele contexten en mogelijke bronnen van conflict/misverstand te overwinnen door toepassing van verschillende praktische oplossingen en oefeningen. Daartoe is dit hoofdstuk opgebouwd rond enkele casestudy‘s uit de landen van de projectpartners: Italië, België, Bulgarije, Cyprus, Griekenland en Portugal.

Afhankelijk van de beschreven situatie wordt een preventieve maatregel of een oplossing voorgesteld. Bovendien worden gebruikers uitgenodigd om hun suggesties te delen over hoe zij elke specifieke gebeurtenis zouden aanpakken, via het TEACHmi online forum, waardoor zij ideeën kunnen uitwisselen met andere geïnteresseerde professionals uit de hele EU.  

Elke casestudy omvat de volgende aspecten:

 • Beschrijving van kritische culturele verschillen

 • Effecten op de klas

 • Eerste reactie van de leraar

 • Mogelijke oplossingen/oefeningen om de situatie te verhelpen

 • Voorwaarden voor de ontwikkeling van een schoolbrede aanpak: de betrokkenheid van verschillende actoren en in de eerste plaats de ouders

De methodologie van de casestudy‘s werd gekozen omdat zij "onderzoekers instrumenten biedt om complexe verschijnselen binnen hun context te bestuderen¹ " en aldus een uniek praktisch inzicht kan toevoegen aan de ontwikkelde thema ‘s in deze toolbox. De methodologie is onder meer bijzonder nuttig wanneer het onderzoek gericht is op het beantwoorden van "hoe"- en "waarom"-vragen², twee essentiële aspecten die naar voren komen bij het managen van interculturele contexten en het omgaan met mogelijke conflicten.

Door de analyse van levensechte scenario's uit de onderwijscontext zullen de lezers gevoelige onderwerpen kunnen identificeren en hun eigen oplossingen kunnen ontwikkelen om daarmee om te gaan.

__________________

1 Baxter, P., Jack, S. (2008). Kwalitatieve case study-methodologie: studieontwerp en -implementatie voor beginnende onderzoekers. Het kwalitatieve rapport, 13(4), 544-559

2 Yin, RK (2003). Casestudy-onderzoek: ontwerp en methoden (3e ed.). Thousand Oaks, Californië: Salie.

Specifieke doelstellingen

 • De voorgestelde benaderingen en oefeningen toepassen op scenario's uit de praktijk.

 • Mogelijke oplossingen voorstellen voor de uitdagingen van de multiculturele context.

 • Aanzetten tot nadenken over individuele cases.

Leerresultaten

 • Kritische interculturele situaties en daarmee samenhangend gedrag analyseren.

 • Potentiële bronnen van conflict, verborgen in multiculturele ontmoetingen, herkennen.

 • Identificeren van gevoelige kwesties in multiculturele klassen en passende manieren om deze aan te pakken ontwikkelen.

 • Ontdekken hoe de voorgestelde oplossingen in de praktijk kunnen werken.

 • Zelfevaluatie van de eigen persoonlijke ervaring door middel van scenario's uit het echte leven.

 • Correcte vaardigheden op het gebied van analyse, probleemoplossing en diversiteitsmanagement gebruiken voor de analyse en het beheer van interculturele ontmoetingen.

Bekijk de video voor meer informatie over de inhoud van thema 6

v12h002-elpsc21-01.png.png

Casestudy's

bottom of page